Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 39/2012 w spr.: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

Uchwała Nr 39/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 31.05.2012 r.

w sprawie:przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.   

Na podstawie §  29 ust. 5 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży przyjmuje plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 17
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_39_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-05-31

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-09-11 10:46:58

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 598


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3