Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 45/2012 w spr.: wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Liceum Ogólnoksztłcącego

Uchwała Nr 45/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Na podstawie  § 1 ust.7 w zw. z § 29 ust.10 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat PWSIiP wyraża zgodę na utworzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP                                                                                      

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_45_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-06-28

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-09-11 14:46:21

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 664


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3