Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 51/2012 w spr.: przyjęcia programu kształcenia na kierunku Zarządzanie

Uchwała Nr 51/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: przyjęcia programu kształcenia na kierunku Zarządzanie

Na podstawie § 29 ust.9 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przyjmuje program kształcenia na kierunku Zarządzanie -  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP                                                                                      

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_51_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-06-28

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-09-14 11:19:59

Wersja dokumentu: 3

Ilość wyświetleń: 670


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3