Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora Nr 75 /12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie Nr 75 /12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie:      podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów w roku akademickim 2012/2013.

Na podstawie art. 174 ust. 2 w zw. z art. 184 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam podstawę naliczania stypendium wynoszącą 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w miesiącu listopadzie 2012 r. ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, którego wartość kwotowa wynosi 1 696.50zł.
§ 2
Dokonuję podziału dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów PWSIiP w Łomży w roku akademickim 2012/2013 w okresie od 01.10.2012 do 28.02.2013 (semestr zimowy) w następujący sposób:
Kwota przeznaczona na stypendia socjalne – 1 344 400,00 zł
Kwota przeznaczona na stypendia rektora dla najlepszych studentów – 253 250,00 zł
Kwota przeznaczona na stypendia socjalne z dodatkiem mieszkaniowym – 461 300,00 zł
Kwota przeznaczona na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 51 250,00 zł
Kwota przeznaczona na zapomogi – 12 000,00 zł


Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem środków – 6 315 zł
Ogółem – 2 128 515 zł
Stan środków Funduszu na pomoc materialną dla studentów z godnie z przyznaną dotacją na rok 2012 na dzień 27.11.2012r – 2 154 484.88zł
Rezerwa – 25 969.88zł.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Załączniki:
  1.  ZR75.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-11-27

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-12 15:36:54

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1624


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3