Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 105/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 52/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Tec

Uchwała Nr 105/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:      w sprawie zmiany uchwały Nr 52/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka.
Na podstawie § 29 ust.9 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży.
§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w  § 1 Uchwały Nr 52/2012r. z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka dodaje ust.2 w brzmieniu:
„Kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka jest o profilu praktycznym , dyscyplina wiodąca: technologia żywności i żywienia, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzina nauk rolniczych.”
§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ………………………..13
przeciw ……………………0
wstrzymało się 0
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                            Przewodniczący Senatu

 
Załączniki:
  1.  USP105.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-11-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 13:00:30

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 637


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3