Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 115/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie: przyjęcia zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2012r.

Uchwała Nr 115/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:    przyjęcia zmiany  planu rzeczowo-finansowego na 2012r.  

Na podstawie §  29 ust. 5 Statutu PWSIiP  , uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży przyjmuje zmiany
w  planie rzeczowo-finansowym  na rok 2012. Plan rzeczowo-finansowy stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za …………………………14
przeciw ……………0.
wstrzymało się ………0

Przewodniczący Senatu

 
Załączniki:
  1.  USP115.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-11-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 13:44:05

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 634


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3