Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 121/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie: przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2013r.


Uchwała Nr 121/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 20.12.2012r.
w sprawie:    przyjęcia  projektu planu rzeczowo-finansowego na 2013r.  

Na podstawie §  29 pkt. 5 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:
§ 1

1.    Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przyjmuje projekt planu rzeczowo-finansowego na 2013r.   
2.    Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2013r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
   
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za …………………15 .
przeciw …………  0
wstrzymało się …… 0

Przewodniczący Senatu
 

 
Załączniki:
  1.  USP121.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-12-20

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 14:18:05

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1230


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3