Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 123/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany oświadczenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/2008 z dn. 18.12.2008 r. dot

Uchwała Nr 123/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 20.12.2012r.
w sprawie:   zatwierdzenia zmiany oświadczenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/2008 z dn. 18.12.2008 r. dotyczącej "Ustalenia wysokości honorarium z tytułu praw autorskich
w wynagrodzeniu zasadniczym."


Uchwala się co następuje:
§ 1

1.    Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zatwierdza zmianę wzoru oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr 90/2008 z dn. 18.12.2008 r. dotyczącej "Ustalenia wysokości honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym."
2.    Wzór oświadczenia do celów podatkowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały
3.    W związku ze zmianą treści wzoru oświadczenia do celów podatkowych, o którym mowa w ust.1.  - § 9 ust.4 Uchwały Nr 90/2008 z dn. 18.12.2008 r. otrzymuje następujące brzmienie: „ Pracownicy sporządzają na koniec roku oświadczenie(zał. Nr.2 ), które po potwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu są zobowiązani przechowywać przez okres 6 lat. Kopię tego dokumentu należy przechowywać  również w jednostce, w której zatrudniony jest pracownik”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ………………15
przeciw ………… 0
wstrzymało się  …0

Przewodniczący Senatu

 
 
Załączniki:
  1.  USP123.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-12-20

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 14:29:46

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 1216


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3