Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2013


Zarządzenie Rektora nr 33/13 w spr.: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastepstwo za Dyrektora AZSP

Zarządzenie Nr 33/13
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 29.05. 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządzam, co następuje:

§ 1
Powierzam pełnienie zastępstwa za Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży pani mgr Iwonie Wiesławie Cwalina – nauczycielowi mianowanemu, Kierownik szkolenia Praktycznego, w czasookresie od dnia 03.06.2013 r. do dnia 31.08.2013 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_33_2013.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2013-05-29

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2013-06-04 15:32:50

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 736


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3