Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2014


Zarządzenie Rektora Nr 95/14 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. kierunków zamawianych

Zarządzenie Nr 95/14
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. kierunków zamawianych

Na podstawie § 11 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i robotyka nabór 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w związku z realizacją projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane w Łomży” nr projektu POKL.04.01.02-00-047/11, oraz § 12 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka, Automatyka i robotyka nabór 2012/2013 Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w związku z realizacją projektów pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane w Łomży” nr projektu POKL.04.01.02-00-107/12  oraz „Zostań inżynierem – kierunki zamawiane w PWSIiP w Łomży” zarządzam, co następuje:

§ 1
Odwołuję ze składu Komisji Stypendialnej ds. kierunków zamawianych następujące osoby:
1.    mgr Natalię Cholewicką – Przewodniczącą Komisji Stypendialnej dla kierunków zamawianych
w ramach projektu POKL.04.01.02-00-107/12 „Zostań inżynierem– kierunki zamawiane w PWSIiP
w Łomży”
2.    mgr Monikę Konopkę - Przewodniczącą Komisji Stypendialnej dla kierunków zamawianych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-047/11 . „Zaprogramuj swoją przyszłość– kierunki zamawiane w Łomży”
3.    Gawrońskiego Andrzeja- przedstawiciela studentów
4.    Józefowicz Agatę- przedstawiciela studentów

§ 2
Do składu Komisji Stypendialnej ds. kierunków zamawianych powołuję następujące osoby:
1.    mgr Ewelinę Rycerską – Przewodniczącą Komisji Stypendialnej dla kierunków zamawianych
w ramach projektu POKL.04.01.02-00-107/12 „Zostań inżynierem – kierunki zamawiane w PWSIiP
w Łomży”, Przewodniczącą Komisji Stypendialnej dla kierunków zamawianych w ramach projektu POKL.04.01.02-00-047/11 „Zaprogramuj swoją przyszłość– kierunki zamawiane w Łomży”
2.    Kamila Feltera- przedstawiciela studentów z kierunku Automatyka i Robotyka
3.    Chojnowską Annę- przedstawiciela studentów kierunku Informatyka

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_95_14.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2014-12-03

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2014-12-16 10:18:05

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1015


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3