Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2014


Zarządzenie Rektora Nr 94/14 w sprawie: ZASAD FINASOWANIA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PROGRAMU PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

Zarządzenie Nr 94/14
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie: ZASAD FINASOWANIA  UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ  FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PROGRAMU PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2014/15


Na podstawie §  38 ust. 1 i ust. 2 Statutu PWSIiP w Łomży w zw. z art. 66 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  zasad realizacji wyjazdów FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWER zgodnych z Umową Nr 2014-1-POWER-HE-000058
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Zasady finansowania zagranicznej mobilności z budżetu PO WER dla osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2014 roku.

Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zał_do_Zarz_Nr_94_14.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2014-12-03

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2015-01-12 08:57:06

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 938


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3