Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 99/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnospr

Uchwała Nr 99/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:     zatwierdzenia zmian do  Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych.
Na podstawie § 29 ust.4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży.
§ 1
1.    Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zatwierdza zmiany do Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych.
2.    Tekst jednolity Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15.
przeciw 0
wstrzymało się 0
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                            Przewodniczący Senatu

 
Załączniki:
  1.  USP99.jpg
  2.  REGULAMIN_zał_do_Uchwały_Nr_99_12.pdf
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-11-15

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2015-02-05 12:31:55

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 1372


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3