Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2016


Zarządzenie Rektora Nr 38/16 w sprawie: wprowadzenia procedury organizacji procesu dydaktycznego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz Uchwały Senatu nr 35/2016 z dnia 25.05.2016 r. zarządzam
co następuje:

§ 1
Ustalam zasady planowania organizacji procesu dydaktycznego dla wszystkich kierunków i trybów studiów w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 2
Procedura planowania organizacji procesu dydaktycznego stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_38_16.pdf
  2.  Zał_Procedura organizacji procesu dydaktycznego.pdf
  3.  załącznik nr 1 plan studiów.doc
  4.  załącznik nr 2 korekta umów zlecenia.xlsx
  5.  Załącznik nr 3 Prośba o zawarcie umowy .xls
  6.  zalacznik nr-5 wzor-sprawozdania.doc
  7.  załącznik nr 4 indywidualna_karta_obciazen_dydaktycznych.docx
  8.  Załączniik nr 6 Ewidencja_zastepstw_i_odrabianie_zajec_-5.doc
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2016-06-14

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2016-06-23 12:23:48

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 872


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3