Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2016


Zarządzenie Rektora Nr 41/2016 wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 99 ust.1 pkt1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz §21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201  poz. 1188) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 682) ustalam następujące wysokości opłat za studia dotyczące roku akademickiego 2016/2017:

§ 1
Opłaty za wydawanie dokumentów i ich duplikatów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynoszą:
1.  za wydanie legitymacji studenckiej            5,00 zł.
2.  za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej             7,50 zł.
3.  za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej                     17,00 zł.
4.  za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej            25,50 zł.
5. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami         60,00 zł.
6.  za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
     wraz z dwoma opisami                  90,00 zł.
7. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu
      na język obcy                  40,00 zł.
8.  za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych         30,00 zł.
9.  za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów
      podyplomowych                          45,00 zł.
10. opłata za legitymację instruktorską                    16,00 zł.
11. opłata za duplikat legitymacji instruktorskiej              24,00 zł.

§ 2
Wysokość opłat  za postępowanie rekrutacyjne (wpisowe) wynosi 85zł.

§ 3
Wysokość opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych dla naboru na rok akademicki 2016/2017 za semestr wynosi  na kierunku:
1. Informatyka I stopnia                  2.200 zł.
2. Informatyka II stopnia                 2.400 zł.
3. Zarządzanie                                  1.800 zł.
4. Administracja I stopnia               1.800 zł.
5. Administracja II stopnia              2.000 zł.
6. Praca socjalna                             1.900 zł.
7. Pielęgniarstwo  II stopnia           2.450 zł.
8. Kosmetologia                                2.600 zł.
9. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka               2.200 zł.
10. Wychowanie Fizyczne                 2.000 zł.
11. Automatyka i Robotyka               2.200 zł.
12. Filologia:
specjalność filologia angielska z technologią informacyjną         2.200 zł.
13. Dietetyka                                        2.250 zł.

§ 4
Opłata za 1 punkt ECTS na studiach niestacjonarnych za powtarzanie przedmiotu oraz w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS:
1. Informatyka I stopnia                        74,- zł.
2. Informatyka II stopnia                        80,- zł.
3. Zarządzanie                                         59,- zł.
4. Administracja I stopnia                      58,- zł.
5. Administracja II stopnia                    67,- zł.
6. Praca socjalna                                    63,- zł.
7. Pielęgniarstwo  II stopnia                  86,- zł.
8. Kosmetologia                                      86,- zł.
9. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka        81,- zł.
10. Wychowanie Fizyczne                        68,- zł.
11. Automatyka i Robotyka                       73,- zł.
12. Filologia:
specjalność filologia angielska z technologią informacyjną        74,- zł.
13. Dietetyka                                              76,- zł.

§ 5
Opłata za 1 punkt ECTS na studiach stacjonarnych za powtarzanie przedmiotu oraz w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS:
1. Informatyka I stopnia                              163,- zł.
2. Informatyka II stopnia                             264,- zł.
3. Zarządzanie                                              119,- zł.
4. Administracja I stopnia                           84,- zł.
5. Administracja II stopnia                           112,- zł.
6. Praca socjalna                                          140,- zł.
7. Pielęgniarstwo I stopnia                          234,- zł.
8. Pielęgniarstwo  II stopnia                        177,- zł.
9. Kosmetologia                                             146,- zł.
10. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka          172,- zł.
11. Wychowanie Fizyczne                              159,- zł.
12. Automatyka i Robotyka                             189,- zł.
13. Filologia:
specjalność filologia angielska z technologią informacyjną        154,- zł.
14. Dietetyka                                                    185,- zł.
15. Fizjoterapia                                                152,- zł.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.06.2016r.   

Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_41_16.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2016-06-23

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2016-06-24 15:52:27

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 5967


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3