Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2016


Zarządzenie Rektora Nr 46/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 34/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 79 ust. 3 - 5 i 8 Statutu PWSIiP w Łomży

zarządzam co następuje:
§ 1
§ 2 Zarządzenia  Nr 34/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie:  powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2016/2017
otrzymuje brzmienie:

Powołuję Instytutową Komisję Rekrutacyjną Instytutu Prawa i Administracji PWSIiP w Łomży w następującym składzie:
– przewodniczący Komisji – dr hab. Krzysztof Prokop, prof. PWSIiP
– z-ca przewodniczącego Komisji – dr Alina Szepelska
– członek – Martyna Dziekońska
– członek –  mgr Monika Konopka

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_46_16.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2016-07-21

Opublikował: Tomasz Skrodzki

Publikacja z dnia: 2016-08-23 08:18:31

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 692


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3