Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2005


Spis Zarządzeń Rektora PWSIiP w Łomży rok 2005

 

L/P

Nr Zarządzenia

Data Wydania

Treść Zarządzenia
W sprawie:

Zmiany

1

1/2005

03.01.2005r.

powołania Komisji do oceny przeglądu sprzętu informatycznego.

 

2

2/2005

04.01.2005r.

ustalenia Regulaminu Pracy PWSIiP w Łomży.

 

3

3/2005

05.01.2005r.

wprowadzenia instrukcji:

  1. Zasady rachunkowości,

  2. Instrukcja obiegu i kontroli dowodów kasowych,

  3. Instrukcja inwentaryzacyjna

 

4

4/2005

09.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Kwestora.

 

5

5/2005

10.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Instytutu Informatyki.

 

6

6/2005

10.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości.

 

7

7/2005

12.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Radcy Prawnego.

 

8

8/2005

17.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Głównego Specjalisty.

 

9

9/2005

17.02.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

 

10

10/2005

02.03.2005r.

zakresu uprawnień i obowiązków Rzecznika Uczelni.

 

11

11/2005

10.03.2005r.

zasad rozliczania wynagrodzeń za realizację zadań związanych z projektem BIND.

 

12

12/2005

09.03.2005r.

powołania stałej komisji przetargowej

 

13

13/2005

10.03.2005r.

zasad rozliczania kosztów.

 

14

14/2005

21.03.2005r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych i zaocznych

Państwowej Wyższej szkoły Informatyki i

Przedsiębiorczości w Łomży”.

 

15

15/2005

21.03.2005r.

ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia dopłaty do zakwaterowania w Domu Studenta w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005.

 

16

16/2005

04.04.2005r.

Dnia Rektorskiego w dniu uroczystości pogrzebowych Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

17

17/2005

06.04.2005r.

ustalenia cen sprzedaży książek.

 

18

18/2005

28.04.2005r.

Dnia Rektorskiego w dniu 2 maja 2005r

 

19

19/2005

13.05.2005r.

powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

20

20/2005

19.05.2005r.

organizacji i funkcjonowania studiów podyplomowych.

 

21

21/2005

23.05.2005r.

dnia wolnego (27 maja 2005r.).

 

22

22/2005

24.05.2005r.

powołania Komisji Stypendialnej.

 

23

23/2005

06.06.2005r.

ustalenia cen za wynajem sal dydaktycznych.

 

24

24/2005

20.06.2005r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

25

25/2005

21.06.2005r.

wprowadzenia w życie Regulaminu Funduszu Stypendialnego dla pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

 

26

26/2005

22.06.2005r.

przyjęcia dokumentacji w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

 

27

26A/2005

23.06.2005r.

procedury egzaminu wstępnego.

 

28

27/2005

28.06.2005r.

ustalenia wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

29

27A/2005

12.07.2005r.

minimum punktowego umożliwiającego zamieszczenie kandydata na liście rankingowej.

 

30

28/2005

14.07.2005r.

aneksu do zakresu obowiązków Kwestora – mgr Grażyny Kołodziejskiej.

 

31

29/2005

14.07.2005r.

w sprawie: aneksu do zakresu obowiązków Prorektora – prof. dr hab. inż. Andrzeja Jordana.

 

32

29A/2005

14.07.2005r.

rozliczania wynagrodzeń za realizację zadań związanych z projektem BIND.

 

33

30/2005

14.07.2005r.

aneksu do zakresu obowiązków starszego specjalisty naukowo-technicznego inż. Leszka Laskowskiego.

 

34

31/2005

15.09.2005r.

ustalenia organizacji roku akademickiego 2005/2006.

 

35

32/2005

20.09.2005r.

ustalenia stawek wynagrodzenia za 1 godz. wykładów.

 

36

33/2005

20.09.2005r.

wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005.

 

37

34/2005

29.09.2005r.

pobierania opłat za dokumenty związane z przebiegiem studiów.

 

38

35a/2005

06.10.2005r.

powołania Komisji do wyceny aportu, który ma

zostać wniesiony przez Szkołę do spółki Internetowy Rynek Rolno-Towarowy.

 

39

35/2005

27.10.2005r.

dnia wolnego w dniu 31 października 2005 roku.

 

40

36/2005

31.10.2005r.

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i aneksu do Regulaminu pracy.

 

41

36A/2005

28.10.2005r.

zasad przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

 

42

37/2005

04.11.2005r.

zmiany organizacji roku akademickiego 2005/2006.

 

43

38/2005

04.11.2005r.

ustalenia stawek wynagrodzenia za 1 godz. wykładów.

 

44

39/2005

08.11.2005r.

powołania Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

45

40/2005

08.11.2005r.

ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006.

 

46

41/2005

08.11.2005r.

ustalenia podstawy naliczania stypendium socjalnego na rok akademicki 2005/2006.

 

47

42/2005

08.11.2005r.

ustalenia przedziałów średnich ocen dla wyznaczenia poszczególnych stopni stypendium.

 

48

43/2005

08.11.2005r.

wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży”.

 

49

44/2005

12.12.2005r.

powołania Komisji Socjalnej.

 

50

45/2005

20.12.2005r.

godzin rektorskich.

 

 

Wytworzył: Ewa Zawłocka

Dokument z dnia:2011-02-07

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2011-05-26 11:27:38

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 2434


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3