Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 18 /19 w sprawie:m nieuruchomienia niektórych pierwszych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie § 35 ust. 5 Statutu PWSIiP w Łomży oraz pkt 2.9 załącznika do Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży nr 33/2017 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zarządza się co następuje:

§ 1
W związku z nieosiągnięciem dolnego limitu przyjęć wymaganego do uruchomienia studiów a także uwzględniając politykę kadrową, koszty i strategię uczelni w zakresie rozwoju kierunków studiów, postanawia się nie uruchamiać w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 następujących kierunków studiów:
1) Informatyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia,
2) Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP


 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_18_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-02-28

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-03-04 11:57:27

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 213


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3