Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 21 /2018 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie § 35 ust. 3 w zw. z § 19 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_21_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-03-07

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-03-12 08:47:08

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 166


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3