Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie: powołania Komisji ds. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o wyjazd do Gruzji w ramach programu Erasmus+

Na podstawie § 35 ust. 5 pkt 12 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1
Do rozpatrzenia wniosków wyjazdowych  pracowników  aplikujących o wyjazd do Ilia State University
w Gruzji w ramach programu Erasmus+, powołuje się Komisję ds. Kwalifikacji pracowników
w składzie:

1/dr Dariusz Perło - Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
2/mgr inż. Artur Bałdowski – Kanclerz
3/Magdalena Chilińska – Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą

§ 2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie kwalifikacji pracowników PWSIiP w Łomży na wyjazd do Ilia State University w Gruzji w ramach programu Erasmus+ oraz ustalenie wysokości grantu na wyjazd.

§ 3
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.    
                                                                                        
Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_25_19.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-03-29

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-03-29 14:57:34

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 165


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3