Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: powołania redakcji czasopisma Polish Journal of Applied Sciences

Na podstawie §35 ust. 5 pkt. 8 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję redakcję czasopisma Polish Journal of Applied Sciences wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w składzie:
1. Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Jan Górski
2. Zastępca Redaktora - dr hab. Małgorzata Knaś
3. Zastępca Redaktora - dr Magdalena Kun-Buczko
4. Redaktor Językowy – mgr Lynn Rabas
5. Redaktor Statystyczny – mgr Dorota Jankowska
6. Redaktor Techniczny – mgr Anna Chrzanowska
7. Sekretarz czasopisma – mgr Anna Kossakowska

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_24_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-03-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-04-03 15:24:20

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 161


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3