Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2019


Uchwała Nr 1/2019 w sprawie: uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni w PWSIiP w Łomży.

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 6 pkt. 3   Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży Nr 14/2019  z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
1.Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uchwala Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni w PWSIiP w Łomży.
2.Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni w PWSIiP w Łomży stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała Rady Uczelni Nr 1_2019.pdf
  2.  Zał Nr 1 do Uchwały Rady Uczelni Nr 1_2019.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2019-06-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-07-24 15:32:35

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 121


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3