Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2019


Uchwała Nr 2/2019 w sprawie: opiniowania projektu Statutu PWSIiP w Łomży.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 6 pkt. 1  Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży Nr 14/2019  z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
1.Rada Uczelni w PWSIiP w Łomży pozytywnie opiniuje projekt Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
2.Projekt Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała Rady Uczelni Nr 2_2019.pdf
  2.  Projekt Statutu PWSIiP w Łomży.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2019-06-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-07-31 16:13:39

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 130


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3