Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Kanclerza > rok 2019


Zarządzenie Kanclerza Nr 34/2019w sprawie zmian w Zarządzeniu Kanclerza nr 22/2015 w sprawie instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Na podstawie § 60 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzoną Zarządzeniem Kanclerza nr 22/2015 „Instrukcję w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym” uzupełnia się o załącznik nr 4 pod nazwą „Protokół zniszczenia/przedwczesnego zużycia odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej”

§ 2

„Protokół zniszczenia/przedwczesnego zużycia odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r.

Załączniki:
  1.  ZK_34_2019.pdf
  2.  Załącznik do ZK_34_2019.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2019-09-10

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2019-09-10 14:21:25

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 151


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3