Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie: procedur postępowania w przypadkach występowania bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia na terenie PWSIiP

Na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalam procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia na terenie Uczelni oraz zgłaszania tych zagrożeń.

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_17_19.pdf
  2.  Procedury postępowania w przypadkach występowania zagrożenia dla życia lub zdrowia na terenie PWSIiP.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-02-25

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-11-08 14:42:50

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 136


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3