Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2019


Zarządzenie Nr 9/19 Dyrektora Administracyjnego w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje: 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji dwustanowiskowych narzędzia dla specjalności tłumaczeniowej dla kierunku Filologia”

*              Przewodniczący komisji – dr Natalia Malenko

*              Członek komisji – dr Krzysztof Sitkowski

*              Sekretarz komisji – Aldona Chojnowska

§ 2

Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 70/10 z dnia 28.12.2010 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.11.2019 r.

 

Załączniki:
  1.  ZDA_9_2019.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2019-11-27

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2019-11-27 11:44:32

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 152


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3