Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2019


Zarządzenie Nr 10/19 Dyrektora Administracyjnegow sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa komponentów sprzętu komputerowego”

*              Przewodniczący komisji – Leszek Laskowski

*              Członek komisji – Anna Chrzanowska

*              Sekretarz komisji – Edyta Michalak

§ 2

Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 70/10 z dnia 28.12.2010 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.11.2019 r.

Załączniki:
  1.  ZDA_10_2019.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2019-11-27

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2019-12-09 13:21:39

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 104


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3