Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie: godzin rektorskich w dniu 18 grudnia 2019r.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam co następuje:

§1
Na wniosek Samorządu Studenckiego w związku z „Uczelnianą Wigilią”, ustalam w dniu 18 grudnia
2019r., godziny rektorskie od godziny 14.30 do końca zajęć dydaktycznych dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP


 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_125_19.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-12-16

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-12-16 14:47:45

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 226


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3