Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2019


Zarządzenie Nr 13/19 Dyrektora Administracyjnegow sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/19 Dyrektora Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 22.11.2019 r.

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz w związku z art. 26, art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r, poz. 395 z późn. zmian.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 80/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji "Zasady gospodarowania  i ochrony majątku Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży"  zarządzam co następuje:

§ 1

§ 3 ust. 1 Zarządzenia nr 8/19  z Dyrektora Administracyjnego PWSIiP w Łomży z dnia 22.11.2019 r.     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w PWSIiP w Łomży oraz powołania  zespołów spisowych do jej przeprowadzenia o treści:

   „1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury powołuję zespoły spisowe w składzie:

Zespół spisowy nr 1:

   a) Monika Jóźwik       – Przewodnicząca Zespołu

   b) Leszek Dardziński – Członek Zespołu

   c) Jacek Bochenko     - Członek Zespołu”

otrzymuje brzmienie:

   „1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury powołuję zespoły spisowe w składzie:

Zespół spisowy nr 1:

   a) Magdalena Zach    – Przewodnicząca Zespołu

   b) Leszek Dardziński  – Członek Zespołu

   c) Jacek Bochenko      - Członek Zespołu”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
  1.  ZDA_13_2019.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2019-12-20

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2019-12-20 12:52:09

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 171


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3