Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2019


Uchwała Nr 7/2019 w sprawie: w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2019

Na podstawie art. 410 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  § 18  ust.11  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  dokonała wyboru firmy audytorskiej Zespół Biegłych Rewidentów SPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2019 rok.

§ 2
Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc

Załączniki:
  1.  Uchwała Rady Uczelni Nr 7_19.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2019-12-06

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-12-20 13:08:49

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 77


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3