Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2019


Uchwała Nr 6/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora

Na podstawie art. 125 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  § 18  ust.10  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wyraża zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Rektora dra hab. Dariusza Surowika, prof. PWSIiP 
w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie w Białymstoku. Zgoda Rady Uczelni  na dodatkowe zatrudnienia Rektora PWSIiP w Łomży obejmuje okres kadencji Rektora tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

§ 2
Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała Rady Uczelni Nr 6_19.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2019-10-02

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-12-20 13:23:07

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 110


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3