Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2019


Uchwała Nr 5/2019 w sprawie: ustalenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości Łomży

Na podstawie § 18 ust.9  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży, oraz  § 29 ust.6 pkt.1 Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ustala
Rektorowi dr hab. Dariuszowi Surowikowi, prof. PWSIiP roczny wymiar zajęć dydaktycznych
w wymiarze ½  rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przewidzianych dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych tj. 105 godzin dydaktycznych.

§ 2
Uchwałę przyjęto  jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała Rady Uczelni Nr 5_19.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2019-10-02

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-12-20 13:25:06

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 87


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3