Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Wybory > Uchwały Komisji Wyborczej > Archiwum > Wybory Dziekanów na kadencję 2017-2021


Uchwała Komisji Wyborczej Nr 12/17 w sprawie: zamknięcia i ogłoszenia listy kandydatów w wyborach Dziekanów PWSIiP na kadencję 2017-2021

Na   podstawie § 45 Statutu PWSIiP w Łomży oraz § 14 ust. 1  Regulaminu wyborczego do uczelnianych organów kolegialnych i jednoosobowych PWSIiP w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Komisja Wyborcza PWSIiP w Łomży niniejszym zamyka listę  zgłoszeń kandydatów na Dziekanów PWSIiP w Łomży na kadencję 2017-2021, zgodnie z opublikowanym  Uchwałą Komisji Wyborczej PWSIiP w Łomży Nr 9/2017 z dnia 30.05.2017r. harmonogramem czynności wyborczych w wyborach Dziekanów PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021.

§ 2
1.    Komisja Wyborcza stwierdza, iż w terminie określonym w § 2 ust. 3 Uchwały Komisji Wyborczej PWSIiP w Łomży Nr 9/2017 z dnia 30.05.2017r. w sprawie zarządzenia wyborów Dziekanów PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021  oraz  przyjęcia harmonogramu  czynności wyborczych w wyborach Dziekanów PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021  - do Komisji Wyborczej wpłynęły następujące  zgłoszenia kandydatów na funkcję Dziekanów PWSIiP w Łomży:

1/ kandydaci na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  PWSIiP w Łomży:

- dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP

2/ kandydaci na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży:

- dr hab. Krzysztof  Sychowicz, prof. PWSIiP w Łomży

3/kandydaci na funkcję Dziekana Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP w Łomży:

- prof. dr hab.  Bożena Waszkiewicz-Robak

2.  Komisja Wyborcza stwierdza, iż wszystkie zgłoszenia kandydatów na Dziekanów poszczególnych Wydziałów, wymienionych w ust.1  w wyborach Dziekanów PWSIiP w Łomży na kadencję 2017-2021 spełniają wszystkie przesłanki formalno-prawne wymagane do potwierdzenia prawidłowości dokonanego zgłoszenia.

§ 3
1. Na listę kandydatów na funkcję Dziekana  Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  PWSIiP
w Łomży w wyborach Dziekanów  PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021 wpisuje się:

- dr hab. Krystynę Leszczewską, prof. PWSIiP
 
2. Na listę kandydatów na funkcję Dziekana  Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży w wyborach Dziekanów  PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021 wpisuje się:

- dr hab. Krzysztofa Sychowicza, prof. PWSIiP w Łomży

3. Na listę kandydatów na funkcję Dziekana  Wydziału  Informatyki i Nauk o Żywności Nauk PWSIiP
w Łomży w wyborach Dziekanów  PWSIiP w Łomży na kadencję 2017 – 2021 wpisuje się:

- prof. dr hab.  Bożenę Waszkiewicz-Robak


§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Uczelni.

Przewodniczący Komisji Wyborczej PWSIiP w Łomży
(-) dr hab. Jerzy Grabowiecki

Załączniki:
  1.  Uchw_KW_Nr_12_17.pdf
Wytworzył:  Komisja Wyborcza

Dokument z dnia:2017-06-07

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-01-02 12:46:37

Wersja dokumentu: 3

Ilość wyświetleń: 443


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3