Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 16.10.2019r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus +

Na podstawie § 10 ust. 6 pkt. 4 i pkt. 28 w zw. z §11 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje :

§1
1. Do składu Komisji ds. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+  powołuje się Magdalenę Zach jako przedstawiciela Działu Współpracy z Zagranicą.
2. W zarządzeniu nr 102/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  z dnia 16.10.2019r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o wyjazd  za granicę w ramach programu Erasmus + §1 otrzymuje brzmienie:
§1 „Powołuje się Komisję ds. Kwalifikacji pracowników ubiegających się o wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+  w składzie:

1)    dr hab. Sylwia Chojnowska, prof. PWSIiP - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
2)    mgr Katarzyna Zacharzewska-Arnista – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+,
3)    Magdalena Zach – Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą.”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_4_2020.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-01-10

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-01-13 15:09:02

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 125


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3