Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży publikacji „Przewodnik po zabiegach fizykoterapeutycznych – skrypt dla studentów” autorstwa dr Moniki Gałczyk, dr Anny Zalewskiej i mgr Hanny Kowalewskiej wydanej przez PWSIiP w Łomży

Na podstawie §10 ust. 6 pkt 4 i pkt 18, § 11 ust. 1 w zw. z § 62 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje :

§ 1
Ustala się cenę sprzedaży książki „Przewodnik po zabiegach fizykoterapeutycznych – skrypt dla studentów” na kwotę 36,00 zł brutto.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_126_19.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-12-16

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-01-21 13:50:23

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 149


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3