Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2020


Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Administracyjnego w sprawie powołania komisji

 

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania uczelnią” w składzie:

*              Przewodniczący komisji – Anna Bagińska

*              Członek komisji -  Artur Bałdowski

*              Sekretarz komisji – Edyta Michalak

§ 2

Do zadań komisji należy:

1.      badanie i ocena ofert

2.      ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

3.      przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.06.2020 r.Załączniki:
  1.  ZDA_33_2020.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2020-06-19

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2020-06-23 14:55:07

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 37


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3