Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2020


Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Administracyjnego w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu do Centrum Symulacji Medycznej” w składzie: 

1.            Przewodniczący komisji – Ewa Fiega

2.            Członek komisji – Barbara Dziekońska

3.            Sekretarz komisji – Edyta Michalak

§ 2

Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 70/10 z dnia 28.12.2010 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.06.2020 r.

Załączniki:
  1.  ZDA_29_2020.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2020-06-18

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2020-06-23 14:57:33

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 36


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3