Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie: wyznaczenia osoby przyjmującej skargi o mobbing

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) § 10 ust. 6 pkt 9 oraz §11 ust.1 Statutu PWSIiP w Łomży w zw. z §4 polityki antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§1
Wyznacza się Kierownika Działu Spraw Osobowych Panią mgr Beatę Siekierską jako osobę przyjmującą skargi o mobbing na podstawie §4 polityki antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_63_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-06-24

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-25 14:58:08

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 69


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3