Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 62/20 w sprawie: powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 6 pkt 24 w zw. z § 73 ust. 1 oraz §11 ust.1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§1
Powołuje się Komisję ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności, w następującym składzie:

1)    dr inż. Aneta Wiktorzak- Przewodnicząca Komisji,
2)    dr inż. Grzegorz Rubin – Członek Komisji,
3)    dr hab. Marek Gawrysiak, prof. PWSIiP - Członek Komisji,
4)    mgr inż. Anna Chrzanowska- Sekretarz Komisji.

§2   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_62_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-06-22

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-25 14:58:54

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 52


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3