Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 61/1/2020 w sprawie: powołania Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.), § 10 ust. 6 pkt 24 w zw. z § 73 ust. 1 oraz §11 ust.1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§1
Powołuje się Komisję ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, w następującym składzie:

1)    dr hab. Anna Ostrowska, prof. PWSIiP – Przewodnicząca Komisji,
2)    dr Małgorzata Bandach- Sekretarz Komisji,
3)    dr Anna Szafranek- Członek Komisji,
4)    dr Izabela Sekścińska- Członek Komisji,
5)    dr Stanisław Kaczyński- Członek Komisji,
6)    dr Tadeusz Kowalewski- Członek Komisji.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_61_1_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-06-22

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-26 13:49:22

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 66


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3