Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2020


Uchwała Nr 14/2020 w sprawie: opiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii PWSIiP w Łomży za lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  oraz  § 18 ust.2  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rektora z realizacji  strategii PWSIiP w Łomży za lata 2017-2020.  Sprawozdanie Rektora z realizacji strategii PWSIiP w Łomży za lata 2017-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwałę przyjęto  jednogłośnie w głosowaniu  jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc

Załączniki:
  1.  Uchwała_RU_Nr_14_20.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2020-06-29

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-29 15:13:08

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 52


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3