Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2020


Uchwała Nr 11/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSIiP w Łomży za rok 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  oraz  § 18 ust.4 lit.b  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSIiP w Łomży za rok 2019. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSIiP w Łomży za rok 2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwałę przyjęto  jednogłośnie w głosowaniu  jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_RU_Nr_11_20.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2020-06-29

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-29 15:21:53

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 47


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3