Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2011


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 43/11 w spr.: rozpoczęcia realizacj projektu "Akademia Studenckiej Przedsiębiorczości"...

Zarządzenie nr 43/11
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu „Akademia Studenckiej Przedsiębiorczości” nr WND-POKL.08,02,01-20-050/10 – przewidzianego do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie § 36 i  61 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży  zarządzam co następuje:

§ 1
1. Uruchamia się realizację projektu przewidzianego do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie Akademia Studenckiej Przedsiębiorczości” nr WND-POKL.08,02,01-20-050/10.
2. Na potrzeby realizacji ww. projektu  powołuje się zespół projektowy w składzie:
1) Koordynator projektu – dr Krystyna Leszczewska
2) Asystent projektu – mgr inż. Anna Bagińska
3) Pracownik ds. obsługi finansowej projektu – dr Grażyna Michalczuk
4) Radca prawny – mgr Danuta Zysk
5) Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Edyta Michalak
6) Ekspert ds., rekrutacji i selekcji beneficjentów – mgr Mariusz Chrzanowski
7) Opiekun naukowy zadania – dr hab. Bogusław Plawgo, prof. PWSIiP
8) Obsługa kadrowa – mgr Agnieszka Filipkowska
9) Obsługa księgowa – mgr Anna Grzymkowska

§ 2
Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią zakresy czynności ww. stanowisk.

§ 3
1. Data rozpoczęcia pracy zespołu: 01.09.2011 r.
2. Przewidywana data zakończenia pracy zespołu: 30.11.2012 r.

§ 4
Nadzór nad projektem będzie sprawował Kanclerz mgr Henryk Trojanowski.

§ 5
Zmiany w składzie osobowym zespołu projektowego będą dokonywane na podstawie wniosku Koordynatora projektu.

§ 6
Skład osobowy zespołu projektowego ustala Koordynatora projektu zgodnie z zasadami określonymi w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_43_11.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2011-08-25

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2011-10-17 11:23:15

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1004


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3