Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2011


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 43 C/11 w spr.: zmiany Zarządzenia nr 15/11

Zarządzenie nr 43 C/11
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne w związku z realizacją projektu „Studia podyplomowe na rzecz rozwoju kard nowej gospodarki” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie § 49 6 pkt 7 Regulaminu Wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę przy realizacji projektów zarządzam co następuje:

§ 1
§ 2 Zarządzenia nr 15/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne w związku z realizacją projektu „Studia podyplomowe na rzecz rozwoju kard nowej gospodarki” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymuje brzmienie:
1.    „Ustala się następujące stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę dydaktyczną, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)    211,00 zł. – dla osób posiadających tytuł naukowy profesora
2)    211,00 zł. – dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego
3)    135,00 zł. – dla osób posiadających stopień naukowy doktora
4)    135,00 zł. – dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
2. Dla osób prowadzących seminarium dyplomowe ustala się stawkę godzinową w wysokości 126,60 zł brutto.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_43 C_11.jpg
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2011-09-22

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2011-12-07 15:27:32

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 932


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3