Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 18/2012 w spr.: wyrażenia zgody na zmiane formy zaliczenia przedmiotu "literatura angielska"..

Uchwała Nr 18/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 22.03.2012 r.

w sprawie:   wyrażenia zgody na zmianę formy zakończenia przedmiotu Literatura angielska prowadzonego
                      w formie wykładu na kierunku Filologia angielska z technologią informacyjną

Na podstawie  § 25 ust.3  Regulaminu Studiów PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat wyrażenia zgody na zmianę formy zakończenia przedmiotu Literatura angielska prowadzonego w formie wykładu na kierunku Filologia angielska z technologią informacyjną z oceny na zaliczenie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_18_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-03-22

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-05-15 12:24:31

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 680


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3