Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 12/2012 w spr.: przyjęcia protokołu z dn. 22.02.2012 r.

 

Uchwała Nr 12/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 22.03.2012 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSIiP z dnia 9 lutego 2012 r.

Uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się protokół z posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 09 lutego 2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP


 

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_12_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-03-22

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-05-23 10:24:49

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 655


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3