Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


Zarządzenie Nr 70 /18 w sprawie: określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019

 Na podstawie § 19 ust.2 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży określa się organizację roku akademickiego 2018/2019 w sposób następujący:

§ 1

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunki: Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie,

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne

studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2018 – 28.02.2019

W tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2018 – 27.01.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2018 - 02.11.2018

Przerwa świąteczna

22.12.2018 – 02.01.2019

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01.2019 – 07.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

08.02.2019 – 15.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

17.02.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

19.02.2019

Przerwa międzysemestralna

16.02.2019 – 28.02.2019

 

 

SEMESTR LETNI

01.03.2019 – 30.09.2019

W tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

01.03.2019 – 26.06.2019

Przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.05.2019 – 03.05.2019

20.06.2019 – 21.06.2019

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

27.06.2019 – 07.07.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

02.09.2019 – 11.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

13.09.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

16.09.2019

 W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że: w środę 19.06.2019 r. oraz w poniedziałek 24.06.2019r. realizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek; we wtorek 25.06.2019r. realizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

 

studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

 

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

05.10.-07.10

12.10.-14.10

26.10.-28.10

16.11-18.11

X

30.11-02.12

14.12-16.12

11.01-13.01

18.01-20.01

25.01-27.01

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

05.10.-07.10

12.10.-14.10

26.10.-28.10

16.11-18.11

X

30.11-02.12

14.12-16.12

11.01-13.01

18.01-20.01

25.01-27.01

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01.2019 – 07.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

08.02.2019 – 15.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

17.02.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

19.02.2019

 SEMESTR LETNI* 

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

01.03-03.03

X

15.03-17.03

29.03-31.03

12.04-14.04

26.04-28.04

10.05-12.05

24.05-26.05

31.05-02.06

14.06-16.06

WYDZIAŁ NAUK
O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

01.03-03.03

08.03-10.03

15.03-17.03

29.03-31.03

12.04-14.04

26.04-28.04

10.05-12.05

24.05-26.05

31.05-02.06

14.06-16.06

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

27.06.2019 – 07.07.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

02.09.2019 – 11.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

13.09.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

16.09.2019

 *- w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków

§ 2

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY* dla VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w tym:

01.10.2018 - 28.02.2019

Semestr zimowy dla studentów VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

01.10.2018 - 21.12.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2018 - 02.11.2018

Zajęcia dydaktyczne dla studentów VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

01.10.2018 - 07.12.2018

Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka
i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

10.12.2018 - 17.12.2018

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla studentów VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

18.12.2018 - 20.12.2018

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu elektronicznych protokołów (USOS) dla studentów
VII semestru kierunków Informatyka, Automatyka
i Robotyka oraz Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka
oraz dostarczenia do dziekanatu podpisanych wydruków z systemu elektronicznych protokołów (USOS)

21.12.2018

 

SEMESTR ZIMOWY dla pozostałych semestrów kierunków Informatyka, Automatyka
i Robotyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

01.10.2018 – 28.02.2019

W tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2018 – 31.10.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2018 - 02.11.2018

Zajęcia dydaktyczne

05.11.2018 - 21.12.2018

Przerwa świąteczna

22.12.2018 – 02.01.2019

Zajęcia dydaktyczne

03.01.2019 – 25.01.2019

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01.2019 – 10.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

11.02.2019 – 17.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

19.02.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

22.02.2019

Przerwa międzysemestralna

18.02.2019 – 28.02.2019

 

 

SEMESTR LETNI

01.03.2019 – 30.09.2019

W tym:

 

Zajęcia dydaktyczne

01.03.2019 – 17.04.2019

Przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

Zajęcia dydaktyczne

24.04.2019 – 30.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.05.2019 – 03.05.2019

Zajęcia dydaktyczne

06.05.2019 – 19.06.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20.06.2019 – 21.06.2019

Zajęcia dydaktyczne

24.06.2019 – 27.06.2019

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

28.06.2019 – 07.07.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

02.09.2019 – 15.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

18.09.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.09.2019

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że: w środę 19.06.2019 r. realizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a w poniedziałek 24.06.2019 realizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

05.10.-07.10

12.10.-14.10

26.10.-28.10

16.11-18.11

23.11-25.11

30.11-02.12

Ostatni zjazd dla VII sem.

14.12-16.12

11.01-13.01

18.01-20.01

X

Ostatni zjazd dla studentów VII semestru kierunków Informatyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

30.11.2018 – 02.12.2018

Egzaminacyjna sesja zimowa dla studentów VII semestru kierunków Informatyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

10.12.2018 - 17.12.2018

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla studentów VII semestru kierunków Informatyka oraz Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

18.12.2018 - 20.12.2018

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu elektronicznych protokołów (USOS) dla studentów VII semestru kierunków Informatyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz dostarczenia do dziekanatu podpisanych wydruków z systemu elektronicznych protokołów (USOS)

21.12.2018

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01.2019 – 10.02.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

11.02.2019 – 17.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu elektronicznych protokołów (USOS)

19.02.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

22.02.2019

 

SEMESTR LETNI*

 

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

01.03-03.03

X

15.03-17.03

29.03-31.03

12.04-14.04

26.04-28.04

10.05-12.05

24.05-26.05

31.05-02.06

14.06-16.06

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

28.06.2019 – 07.07.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

02.09.2019 – 15.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS

18.09.2019

Ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.09.2019

*- w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_70_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-06-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-06-28 12:13:54

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 8743


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3