Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


Zarządzenie Nr 135 /2018 w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży publikacji Diecezja Sejneńska 1818-1925. Studia i szkice z okazji 200-lecia erygowania pod redakcją Tadeusza Kowalewskiego, ks. Józefa Łupińskiego i Magdaleny Niewiadomskiej

Na podstawie § 35 ust. 5 pkt. 6 i pkt. 10 Statutu PWSIi P w Łomży zarządzam,
 

zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalić cenę sprzedaży książki  „Diecezja Sejneńska 1818-1925. Studia i szkice z okazji 200-lecia erygowania” na kwotę 15,00 zł brutto.

§ 2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor                                                                             
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_135_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-11-30

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-12-11 10:06:45

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 277


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3