Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


ZARZĄDZENIE Nr 141/18 w sprawie: godzin rektorskich w dniu 14 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek samorządu studenckiego w związku z „Uczelnianą Wigilią”, ustalam w dniu 14 grudnia
2018 r., godziny rektorskie od godziny 15.00 do końca zajęć dydaktycznych dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor                                                                               
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_141_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-12-13

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-12-13 08:09:40

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 436


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3