Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


Zarządzenie Nr 143/18 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 80 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 poz. 1668) ustalam następujące wysokości opłat za studia dotyczące roku akademickiego 2018/2019:

 § 1

Wysokość opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych  dla naboru na rok akademicki 2018/2019  na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka II stopnia wynosi za semestr 2.750,- zł.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  14.12.2018r.

Załączniki:
  1.  Zarządz. Nr 143_2018.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2018-12-14

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2018-12-14 17:39:51

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 492


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3