Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2018


ZARZĄDZENIE Nr 145/18 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki

Na podstawie  art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2018r, poz. 395 z późn. zm)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmienia się załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Zasad (polityki) rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, tj.:
a)Załącznik Nr 1 Zakładowy Plan Kont – Wykaz Kont Syntetycznych w nowym brzmieniu stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) Załącznik Nr 2 Wykaz Kont Analitycznych w nowym brzmieniu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c) Załącznik Nr 3  Zasady ewidencji operacji gospodarczych w Zakładowym Planie Kont w nowym brzmieniu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Dodaje się załącznik Nr 7 do Zasad (polityki) rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki   i Przedsiębiorczości w Łomży pn.: „Plan kont - Projektu „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz  z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów”.

§ 2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 21.12.2018r.


Rektor                                                                          
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_145_18.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2018-12-28

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-02-11 15:28:29

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 343


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3